ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

វិទ្យា​ស្ថាន​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី​សច្ច

អាស័យដ្ឋានៈ ផ្ទះ​៤៧E0 ផ្លូវ​លេខ​៣៤៨ សង្កាត់​ទួលស្វាយព្រៃ១ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទៈ012 432 275, 012 713 114, 023 692 191 2

អ៊ីម៉ែលៈ info@sadi.edu.kh

គេហទំព័រៈ​​www.sadi.edu.kh/