ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

សាកល​វិទ្យាល័យ​ភ្នំពេញ​អន្តរជាតិ

អាស័យដ្ឋានៈ អគារ​លេខ​៣៦ ផ្លូវលេខ​១៦៩ សង្កាត់វាលវង់​ ខណ្ឌ​៧​មករា​ ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ 023 999908, 023 999907, 023 999906, 012 818602, 098 307773
អ៊ីម៉ែលៈ info@ppiu.edu.kh
គេហទំព័រៈ​​www.ppiu.edu.kh