ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

សាកល​វិទ្យាល័យ​ជាតិ​គ្រប់​គ្រង

សកល ​វិទ្យាល័យ​ជាតិ​គ្រប់​គ្រង​ ​​ជា​គ្រឹះ​ស្ថាន​ឧត្តម​សិក្សា​រដ្ឋ​ដែល​ពេញ​និយម​ជាង​គេ​​ផ្នែក​ពាណិជ្ជ​ កម្ម​​។​សកល​វិទ្យាល័យ​​នេះ​ផ្តល់​ការ​អប់រំ​ទាំង​កម្រិត​ឧត្តម​​និង​​ក្រោយ ​ឧត្តម​។

មុខ​ជំនាញ​ថ្នាក់​ឧត្តមៈ​​ គ្រប់គ្រង​ ម៉ាឃេធីង គណនេយ្យ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​ ទេសចរណ៍​និង​បដិសណ្ឋារកិច្ច​​ អក្សរសាស្រ្ត​អង់គ្លេស​​ សេដ្ឋកិច្ច​ពាណិជ្ជកម្ម​​ ច្បាប់ ព័ត៌មានវិទ្យា ព័ត៌មានវិទ្យា​ពាណិជ្ជកម្ម។

មុខជំនាញ​ថ្នាក់​ក្រោយ​ឧត្តមៈ​​ គ្រប់គ្រង​ពាណិជ្ជកម្ម​​ គណនេយ្យ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ សេដ្ឋកិច្ច​ ព័ត៌មានវិទ្យា​ទេសចរណ៍​និង​បដិសណ្ឋារកិច្ច

ព័ត៌មាន​លំអិត​អំពី​សកលវិទ្យាល័យ​និង​មុខជំនាញ​នីមួយៗ​មាន​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​ www.num.edu.kh ។


អាស័យដ្ឋានៈ ផ្លូវ​លេខ​៩៦ ភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទៈ 023 428 120 /012 300 126

ទូរសារៈ 023 427 105

Email : sengbunthoeun@num.edu.kh

គេហទំព័រៈ www.num.edu.kh