ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

សាកល​វិទ្យាល័យសៅស៍​អ៊ីសថ៍​អេយ​សៀ

អាស័យដ្ឋានៈ ភូមិ​វត្ត​បូ ឃុំ​សាលា​កំរ៉ើក ខេត្ត​សៀមរាប
ទូរស័ព្ទៈ(855-63) 690 1696
អ៊ីម៉ែលៈ info@usea.edu.kh
គេហទំព័រៈ​​ www.usea.edu.kh